Gratis verzending vanaf €35,-
Unieke producten
Milieuvriendelijk, hoogste kwaliteit
Professioneel advies: 085 - 743 03 12

Diensten

Strategische planning en Business Cases

Dankzij onze mix aan expertises zijn wij in staat om onze klanten te faciliteren bij strategische vraagstukken, het doorrekenen van verschillende scenario’s en ondersteuning bij de implementatie en operationalisering van de gekozen strategie. Het in kaart brengen van de verschillende scenario’s en alternatieve business cases vormt een gedegen voorbereiding bij de uitwerking van de strategie van de onderneming, beoogde over te nemen entiteit of business unit.

Quintesense - Finance & Control consultancy

Financiële planning en financiering

Wij bieden ondersteuning bij het opzetten van uw financieringsstructuren en helpen bij de implementatie daarvan door middel van ons uitgebreide netwerk. Mogelijke bronnen van financiering zijn traditionele bancaire financiering tot leasing en sale & leaseback regelingen, van hybride financiering en club loans tot aan corporate bonds en private equity placement. De mogelijkheden worden op gestructureerde wijze onderzocht en de verschillende financieringsvormen worden beoordeeld en op haalbaarheid geclassificeerd. Ook ondersteunen wij bij de aanvraag en beschikken wij over een groot netwerk van vermogensverschaffers.

Quintesense - Finance & Control consultancy

Management informatie

Om in control te zijn is het is van belang om inzicht te hebben op de cashflow, de business performance en het behalen van de gestelde strategische doelen. Het tijdig bijsturen en anticiperen op veranderende omstandigheden is cruciaal. Wij helpen onze klanten om focus aan te brengen in de rapportering en identificeren de relevante elementen van waarde in het bedrijfsproces. Wij verschaffen inzicht door een heldere analyse van rentabiliteits- en marge vraagstukken en ondersteunen bij het nemen van de juiste conclusies.

We ondersteunen organisaties bij het nemen van betere beslissingen door het “aan elkaar knopen” van verschillende systemen en informatiebronnen om zo de om gegevens uit de onderliggende beheersystemen van de bedrijfsvoering op een efficiënte en tijdige wijze te consolideren en te vertalen naar bruikbare managementinformatie. Zo helpen wij sturing te geven aan operationele processen, maar ook aan het bereiken van de strategische doelstellingen.

Systemen en processen

Een optimale inzet van beheersystemen, ICT, autorisaties en systeemtoegang die passen bij de bedrijfsprocessen dragen in grote mate bij aan het behalen van de doelstellingen. Wij ondersteunen organisaties door procesharmonisatie en standaardisatie en normen van adequate functiescheiding binnen de technische mogelijkheden nauw op elkaar af te stemmen.

Onze maatwerkdienstverlening bestaat uit de opzet en uitrol van een functiescheidingsmatrix, het definiëren van functionele autorisatieontwerpen die passen bij de proces blauwdrukken en het implementeren van autorisatiegovernance. Alle voorgenoemde elementen dragen bij aan autorisatiebeveiliging en borgen proces compliance.

Quintesense - Finance & Control consultancy

Internal control

Quintesense is actief op het gebied van (internal) auditing en de implementatie van interne beheersingsmaatregelen. Wij ondersteunen onze klanten op het vlak van administratieve organisatie en interne controle. Door onze uitgebreide Audit en Internal Control expertise zijn wij in staat om praktische oplossingen te bedenken voor lacunes in de controle omgeving zonder direct een rol als “politieagent” te vervullen. Business Controls die niet alleen werken, maar die ook werkbaar zijn, dat is de kern van de zaak.

Onze diensten bestaan uit advisering en training op het gebied van Risk & Compliance. In overleg ontwerpen wij risk & control frameworks waarbij een uitgebreide analyse van de doelstellingen en de relevante ondernemingsrisico’s leidend zijn voor de implementatie van de administratieve organisatie en interne controle. Verder verrichten wij Quick scans, maar zijn wij ook uw partner voor uitgebreidere audit trajecten of voor forensisch onderzoek.

Juridische dienstverlening

Quintesense levert praktische en oplossingsgerichte financieel-juridische ondersteuning bij ondernemingsvraagstukken. Onderwerpen waarbij ons team van ervaren professionals u kunnen adviseren zijn fusies & overnames, due diligence, herstructurering, faillissement en corporate recovery, rechtsvormen die passen bij uw doelstellingen, corporate governance en de juiste toepassing van het vennootschapsrecht.

Quintesense verschaft advocaten accountancy-technisch advies. Voorbeelden hiervan zijn advisering bij mogelijke faillissementsfraude of de uitleg en interpretatie van de diverse boekhoudrichtlijnen zoals IFRS.

Wij beschikken over zowel in-house expertise alsmede een breed en groot netwerk van specialistische juridische dienstverleners om uw uitdaging tot een goed einde te brengen. Door juridische en financiële expertise te combineren is Quintesense in staat om op efficiënte en praktische wijze te adviseren.

Quintesense - Finance & Control consultancy

Bezoekadres:
Nijverheidsweg 6
5627 BT Eindhoven

Postadres:
Nijverheidsweg 6
5627 BT Eindhoven

T +31 6 288 28 186
E info@quintesense.nl

Uitgevoerde opdrachten

Hieronder volgt een selectie van succesvol uitgevoerde opdrachten:

  • Op initiatief van banken, het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek naar het investerings- en financieringsmodel van ondernemingen (Debt advisory), advisering naar haalbare alternatieve financieringsregelingen en mogelijkheden voor schuldsanering.
  • Het adviseren van advocatenkantoren bij complexe bedrijfs-economische vraagstukken. 
  • Het modeleren van acquisitiescenario’s en ondersteuning bij fundraising activiteiten. De opzet van een werkbare financieringsstructuur en algehele financiële planning, inclusief liquiditeitsplanning en investeringsplanning. Ondersteuning bij het verkrijgen van externe financiering zoals bijvoorbeeld door RVO Innovatiekrediet of via kapitaalstortingen door investeerders.
  • Ondersteuning bij bedrijfsovername, bedrijfseconomische en juridische advisering alsmede de uitvoering van Due Dilligence activiteiten.
  • Het uitoefenen van financiëel eindverantwoordelijke rollen in verschillende bio-tech / lifescience start-up en scale-up omgevingen, het opzetten van de administratie en management rapportering, jaarverslaggeving, boekhouding en de administratieve organisatie.
  • De opzet van transactionele administratieve processen op gestandaardiseerde wijze en de opzet van Shared Service Center en Business Process Outsourcing. Ondersteuning bij process blueprinting, proces standaardisatie en de implementatie van adequate functiescheiding.
  • Het opzetten van Internal Audit en Internal Control afdelingen, zowel in binnen- als buitenland. Het opzetten van Global Internal Controls-frameworks inclusief het effectief gebruiken van geautomatiseerde / configuratiecontroles. 
  • Het zelfstandig uitvoeren en het verlenen van ondersteuning bij fraude onderzoek en Bedrijfsrecherche.

© Copyright 2024: Quintesense | Branding door Company Fuel