Gratis verzending vanaf €35,-
Unieke producten
Milieuvriendelijk, hoogste kwaliteit
Professioneel advies: 085 - 743 03 12

Over Quintesense

Quintesense werd opgericht in 2011 door Christian van Tellingen en is actief op het gebied van financieel management en business control, fundraising & debt advisory, business transformation, financiële planning en bedrijfsfinanciering, systems & processes en governance, risk & compliance.

Quintesense combineert bedrijfseconomische en juridische expertise en heeft toegang tot een breed netwerk van professionals om op discrete wijze complexe vraagstukken op te lossen. Hierdoor bestaat er de unieke mogelijkheid om advocaten(kantoren) en banken te adviseren op het vlak van zekerheden, business modellen, administratieve organisatie en interne controle.

Quintesense is ook in staat om “deeltijd-CFO’s” te leveren aan organisaties die behoefte hebben aan een flexibel inzetbare en hoog-opgeleide sparring professional. Ook helpt Quintesense organisaties bij de begeleiding en uitvoering van projecten op financieel-organisatorisch gebied.

Wat we doen

  • Governance, risk & compliance, zowel vanuit een juridische- als vanuit een bedrijfs-economische blik, vennootschapsrecht en verbintenissenrecht; 
  • Definiëring van de financieringsstructuur en financiële planning, liquiditeits- en investeringsplanning;
  • Ondersteuning bij het verkrijgen van externe financiering zoals bijvoorbeeld RVO Innovatiekrediet, sale & leaseback constructies, kapitaalstortingen door investeerders en alternatieve financieringsregelingen, debt advisory;
  • Het modeleren van business scenarios, het identificeren van drivers voor groei en knelpunten in de verschillende scenarios, herstructureren van de organisatie;
  • Opzet en uitvoering van de interne- en externe rapportering en jaarverslaggeving, boekhouding en administratieve organisatie, KPI-dashboards;
  • Standaardisatie van (transactionele) financiële processen en de eventuele outsourcing van (deel)processen alsmede de borging van adequate functiescheiding in systemen en processen; 
  • Opzet en implementatie van Internal Control frameworks voor alle bedrijfsprocessen, inclusief het ontwerpen van geautomatiseerde / configuratie beheersingsmaatregelen;
  • Fraude onderzoek en de uitvoering van special reviews of specifieke audits.

Werkwijze

Onze aanpak kenmerkt zich vooral door een academische en tegelijk praktische aanpak. Het te bereiken resultaat en de organisatorische setting zijn cruciale elementen waarop onze werkwijze is gebaseerd. 

Wij geloven in maatwerk. We creëen de meeste waarde door een frisse externe visie te combineren met effectieve slagkracht, degelijke expertise en ervaring die de organisatie intern niet beschikbaar heeft.  

Met een brede en open blik maken wij, in afstemming met de opdrachtgever, een analyse van de kansen, risico’s en uitdagingen. Ons team zal op enthousiaste, integere en professionele wijze de opdracht uitvoeren en de voortgang aan de hand van het met u afgestemde werkplan op regelmatige wijze met u communiceren. 

Over de naam Quintesense

Quintesense is samengesteld uit “quinta” (het vijfde) en “essentia” (het wezen), maar ook uit het Engelse woord “sense”. Quinta Essentia, is de Latijnse uitdrukking voor het vijfde element. Quintesense staat voor “het essentiële” en de “kern van de zaak” alsmede “zinnig” en “gezond verstand”. Kernwaarden die goed passen bij de naam Quintesense zijn snel tot de kern komen van een complexe financiële uitdaging en het bieden van een passende oplossing.

De Griekse filosoof Aristoteles introduceerde het concept van Ether, een immaterieel vijfde element naast de vier klassieke stoffelijke elementen Vuur, Water, Lucht, Aarde.
Dit vijfde Element symboliseert de menselijke creativiteit om de vier stoffelijke Elementen te combineren tot iets nieuws. Aldus staat het symbool voor het wezenlijke, het zuivere, het allesomvattende, maar ook voor verbinding.

Quintesense staat ook symbool voor beweging en verandering. Met vier elementen is een stabiele constructie te maken, een vierkant. Het vierkant beweegt echter niet soepel, maar zodra een vijfde punt toegevoegd wordt ontstaat er een cirkel en die rolt moeiteloos. Op haar beurt staat de cirkel symbool voor verandering, eenheid en de oneindigheid, door niets gebonden. Kortom: oneindige mogelijkheden.

Op zoek naar flexibel inzetbare consultants op bovenstaande gebieden?

© Copyright 2024: Quintesense | Branding door Company Fuel